درباره آموزشگاه زبان البرز

آموزشگاه زبان البرزدر سال 1392 تأ سیس گردید وبا اخذ مجوز رسمی از اداره کل آموزش وپرورش مرکز کرمان فعالیت خود را در تابستان سال 1393 آغاز نمود. از آنجایی که سیاست آموزشگاه از سال 93 به طور یکسان بر یک اصول پایدار بوده و با یک مدیریت اداره شده لذا باعث شده تا خوشنامی آموزشگاه حفظ گردد.
آموزشگاه البرز تا به امروز با بهره گیری از مدرسین مجرب و با استفاده ازتجهیزات آموزشی هوشمند جهت ارتقای سطح کیفی آموزش بهترین برنامه های آموزش زبان انگلیسی را به صورت تخصصی برای زبان آموزان تهیه و آماده و اجرا نموده است و همچنین مسئولیت پذیری در قبال زبان آموزان ، نظم و برنامه محور بودن از مشخصه های بارز آموزشگاه البرز است که این آموزشگاه را متمایز نموده است.

0 +
زبان آمــوزان
0 +
دوره آمـوزشی
0 +
فارغ التحصیل

مجوز های آموزشگاه زبان البرز